Pralka Samsung nie odprowadza wody – jak naprawić?

Pralka jest jednym z najbardziej użytecznych urządzeń w naszych domach. Codzienne użytkowanie sprawia, że często napotykamy na różne problemy, takie jak np. pralka Samsung, która nie odprowadza wody. W tym artykule omówimy przyczyny tego problemu oraz proste sposoby, jak go naprawić.

Przyczyny braku odprowadzania wody

Kiedy nasza pralka Samsung nie odprowadza wody, istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu:

 1. Zablokowany filtr wody – często przyczyną braku odprowadzania wody jest zapchany filtr w pralce. Warto regularnie czyścić filtr, aby zapewnić swobodny przepływ wody.
 2. Zablokowany przewód odpływowy – zdarza się, że przewód odpływowy zostaje zablokowany przez np. skrawki tkanin czy obce przedmioty. Sprawdź, czy przewód odpływowy nie jest zablokowany i oczyść go, jeśli to konieczne.
 3. Uszkodzony zawór odpływu – jeśli zawór odpływu jest uszkodzony, może być przyczyną braku odprowadzania wody. W takim przypadku należy wymienić zawór, aby naprawić problem.
 4. Zbyt wysoko położony przewód odpływowy – jeśli przewód odpływowy jest zbyt wysoko umieszczony, może wystąpić problem z odprowadzaniem wody. Upewnij się, że przewód odpływowy jest prawidłowo zamocowany i nie znajduje się zbyt wysoko.

Jak naprawić pralkę Samsung, która nie odprowadza wody?

Sprawdź filtr wody

Pierwszym krokiem, gdy pralka Samsung nie odprowadza wody, jest sprawdzenie filtru wody. Procedura może się różnić w zależności od modelu pralki, dlatego warto skonsultować się z instrukcją obsługi. Ogólnie jednak, proces czyszczenia filtra wody obejmuje następujące kroki:

 1. Wyłącz pralkę i odłącz ją od zasilania.
 2. Otwórz panel dostępowy i znajdź filtr wody.
 3. Odkręć filtr i ostrożnie usuń wszelkie zanieczyszczenia, np. włosy czy resztki tkanin.
 4. Wyczyść filtr pod bieżącą wodą, aby usunąć zabrudzenia.
 5. Umieść filtr z powrotem i dokładnie zakręć.
Czytaj również:  Pralka LG Inverter: Niezawodne urządzenie do prania

Sprawdź przewód odpływowy

Jeśli filtr wody jest czysty, możesz sprawdzić przewód odpływowy. Wykonaj następujące kroki, aby to zrobić:

 1. Wyłącz pralkę i odłącz ją od zasilania.
 2. Zlokalizuj przewód odpływowy, który jest zwykle na tylnej części urządzenia.
 3. Sprawdź, czy przewód nie jest zablokowany przez obce przedmioty lub skrawki tkanin. Jeśli tak, usuń je delikatnie.
 4. Jeśli przewód jest szczelny, sprawdź, czy położenie przewodu odpływowego jest poprawne. Upewnij się, że nie jest zbyt wysoko umieszczony.

Sprawdź zawór odpływu

Jeżeli żadne z powyższych działań nie rozwiązało problemu, należy sprawdzić stan zaworu odpływu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz pralkę i odłącz ją od zasilania.
 2. Skontaktuj się z serwisem pralki Samsung lub wykwalifikowanym technikiem, który pomoże Ci zdiagnozować i naprawić ewentualne uszkodzenia zaworu odpływu.

Podsumowanie

Pralka Samsung, która nie odprowadza wody, to częsty problem, z którym możemy się spotkać w trakcie użytkowania urządzenia. Przyczynami tego problemu mogą być m.in. zablokowany filtr wody, przewód odpływowy lub uszkodzony zawór odpływu. Ważne jest, aby odpowiednio sprawdzić te elementy i wykonać konieczne czynności naprawcze. W przypadku braku rozwiązania lub braku umiejętności naprawy, zawsze warto skontaktować się z serwisem pralki Samsung. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtra wody, aby uniknąć tego problemu w przyszłości.